top of page
IMG_0995.jpg

Häirintäyhdyshenkilötoiminta

Ilmoita kaikesta häirinnästä häirintäyhdyshenkilölle

Häirintää on monenlaista, ja häirintää voi kokea vapaa-ajalla, työharjoittelussa tai korkeakoulussa muiden opiskelijoiden tai opetushenkilöstön kuin henkilökunnan toimesta. Häirintä on yksi syrjinnän muodoista, joka sisältää esimerkiksi seksuaalisen häirinnän kuin sukupuolisen häirinnän. 

Jokaisella yksilöllä on oikeus häirinnästä vapaaseen, sekä turvalliseen elämään. Yksilöön ei saa kohdistua epäasiallista kohtelua tai epäasiallista käytöstä, eikä väkivaltaa. Opiskeluympäristöön ei kuulu epäasiallinen, syrjivä tai loukkaava käytös. Opiskeluympäristöön ei myöskään kuulu epäasialliset viestit tai puheet. Opiskelijakunnan järjestämissä tapahtumissa on aina häirintäyhdyshenkilöt, jotka mainitaan useimmiten tapahtuman alussa tai tapahtumailmoituksessa. Opiskelijakunta on sitoutunut ennaltaehkäisemään häirintää ja puuttumaan häirintätilanteisiin. 

Yhdenvertaisuuslain 8§ mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

KOEn häirintäyhdyshenkilöt tukevat, auttavat, neuvovat ja ohjaavat, mikäli olet kokenut tai todistanut häirintää ja haluat ilmoittaa siitä. Opiskelijakunnan häirintäyhdyshenkilöt ovat joko opiskelijoita tai opiskelijakunnan työntekijöitä, he antavat apua ja tukevat tilanteen käsittelyssä. Häirintäyhdyshenkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus, eivätkä he lähde toteuttamaan toimenpiteitä ilman henkilön suostumusta. Ilmoituksista tai niiden tekijöistä ei pidetä kirjaa. 

KOEn häirintäyhdyshenkilöt tunnistaa KOEn tapahtumissa oranssista työmaakartio-hatusta.

bottom of page