top of page
DSC06712.jpg

Hallitus

Opiskelijakunnan hallitus

Hallitus on KOEn toiminnan näkyvin toimija ja se vastaa KOEn päivittäisestä toiminnasta. Hallituksen tehtävä on toteuttaa toimintasuunnitelmaan kirjattuja suuntaviivoja ja tehdä käytännön toimintaan liittyviä päätöksiä edustajiston antamien suuntaviivojen mukaan. Hallitus seuraa ammattikorkeakoulukentän tapahtumia paikallisesti ja valtakunnallisesti sekä tiedottaa, raportoi ja ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin.

Hallitus koostuu puheenjohtajasta, kahdesta kampuspuheenjohtajasta sekä hallituksen jäsenistä. Kaikki hallituksen jäsenet ovat opiskelijoita.

Puheenjohtajisto vastaa hallituksen toiminnasta, ylläpitää suhteita kampuksilla toimiviin ainealayhdistyksiin, koulun johtoon, kaupunkien ja kuntapolitiikkaan sekä kansallisiin sidosryhmiin.

Opiskelijakunta KOEn hallitus työskentelee tiimimuotoisesti

  • Edunvalvontatiimi huolehtii muun muassa opiskelijoiden koulutuksen kehittämisestä, työllistymisestä, toimeentulosta ja hyvinvoinnista.

  • Opiskelijan ohjaus -tiimi vastaa LAB-ammattikorkeakoululle tuotettavasta tutoroinnista.

  • Opiskelijaelämätiimi vastaa KOEn järjestämistä tapahtumista sekä parantaa opiskelijakunnan palveluita. 

Lue lisää tiimiemme toiminnasta alta!

Hallituksen jäsenet, heidän vastuualueensa sekä yhteystietonsa löydät yhteystiedot välilehdeltä.

Edunvalvontatiimi

EV-tiimin tehtävänä on valvoa LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden etuja esimerkiksi opintoihin, koulutuksen laatuun ja tasa-arvoon liittyvissä asioissa.

Tapaamme eri toimijoita niin kampuksella kuin sen ulkopuolellakin ja edustamme opiskelijoita monissa eri työryhmissä. Myös ryhmänedustajatoiminnan koordinoiminen, YTHS-asiat ja kuntavaikuttaminen kuuluvat EV-tiimin vastuulle. Seuraamme opiskelijoiden edunvalvontaa myös valtakunnallisella tasolla kattojärjestömme SAMOKin kautta.

Suuria edunvalvonnallisia teemoja ovat muun muassa aluevaalit, YTHS, kampustasa-arvo, työryhmät ja eduskuntavaalit. 

Voit ottaa yhteyttä koko edunvalvontatiimiin sähköpostitse edunvalvonta@koe.fi

Opiskelijan ohjaus -tiimi

Opiskelijan ohjaus -tiimin työhön kuuluu LABin tutoroinnin tuottaminen ja kehittäminen. Järjestämme tutorhaun, tutorkoulutukset ja tutorstartin sekä olemme mukana orientaatioissa ohjaamassa uusia opiskelijoita. Tutorit ovat näkyvimpiä osia KOE:n toiminnassa. Joka lukukausi jokaiselle koulutusalalle on jaettu tutorit, jotka auttavat uudet opiskelijat alkuun. 

Voit ottaa yhteyttä koko opiskelijan ohjaustiimiin sähköpostitse tutor@koe.fi

Opiskelijaelämätiimi

Opiskelijaelämätiimin tavoitteena on tuottaa erilaisia tapahtumia kaikille opiskelijoille, sekä kehittää palveluita opiskelijoiden hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen liittyen.

Parhaiten toimintamme näkyy isoina tapahtumina, kuten Aleksanterinkadun approt ja Fuksiaiset. Teemme myös tiivistä yhteistyötä LABin ainealayhdistyksien, sekä LUTin Ylioppilaskunnan LTKY:n kanssa. Järjestämme myös hyvinvointiviikot yhteistyössä LABin kanssa.

Tehtäviimme kuuluu myös erilaisiin työryhmiin osallistuminen, esimerkiksi opiskelijoiden harrastetoiminnan ja hyvinvoinnin kehittämisestä.

Tavoitteenamme on luoda yhteisöllinen, avoin ja mukava opiskeluympäristö kaikille opiskelijoillemme!

Voit ottaa koko opiskelijaelämä tiimiin yhteyttä sähköpostitse opiskelijaelama@koe.fi

EV tiimi
OO tiimi
OE-tiimi
bottom of page