top of page

Jaostotoiminta

Jaostot - matala kynnys KOEn toimintaan 

Jaostot toimivat KOEn hallituksen jäsenten tukena ja tarjoavat matalan kynnyksen tutustua KOEn toimintaan. Jaostotoiminta ei myöskään vie yhtä paljon aikaa, kuin esimerkiksi hallitustoiminta ja on senkin vuoksi helppo tapa saada vastapainoa opiskelulle.

Jaostoihin voivat liittyä kaikki LABin opiskelijat, eli sinun ei tarvitse olla KOEn jäsen. Jaostoissa jokainen jäsen pääsee tuomaan esille uusia näkemyksiä ja omia mielipiteitään ja siten vaikuttaa KOEn toimintaan. Alla on lueteltu KOEssa tällä hetkellä toimiva jaostoja, uusista jaostohauista ilmoitetaan opiskelijakunnan sosiaalisen median tileillä, joten ota ne haltuun! Jaostotoiminnasta saat myös 2 opintopistettä! 

Toimihenkilöjaosto - auttava taho KOEn toiminnoissa

Toimihenkilöjaostossa pääset tutustumaan lähemmin opiskelijakunnan toimintaan, sillä toimihenkilöjaosto toimii auttavana tahona lähes kaikissa KOEn toiminnoissa. Pääset muun muassa mukaan ideoimaan ja suunnittelemaan erilaisia tapahtumia, kuten fuksiaisten teemoja ja –kilpailuja tai esimerkiksi hyvinvointiviikkojen tapahtumia. Pääset myös ideoimaan erilaisia markkinointimateriaaleja kuten haalarimerkkejä tai TikTok videoita. Osallistut tapahtumien ja edustajistovaalien markkinointisuunnitteluun sekä markkinoimiseen kampuksilla ja sosiaalisessa mediassa. Pääset myös osallistumaan käytännön järjestelyihin esimerkiksi rastinpitäjänä, appropassien jakajana, ständeilijänä tai vaikkapa logistisena apuna tavaroiden kuljettamisessa tutor-koulutuksissa. 

Lisätietoja toimihenkilöjaoston toiminnasta voit tiedustella oman kampuksesi kampuspuheenjohtajalta. 

bottom of page