top of page

Tutorhaku

Päivitetty: 1 päivä sitten

12.9.-9.10.2022


HUOM! HAKUAIKA ON PÄÄTTYNYT!


Tutorhaku on auki! Tutorina pääset tutustumaan uusiin opiskelijoihin, muihin tutoreihin ja luomaan verkostoja sekä alan sisäisesti että oman alan ulkopuolelle. Tutoroinnissa oppii ryhmässä työskentelyä ja ryhmänohjaustaidot kehittyvät huomattavasti. Näiden lisäksi opiskeluelämän saloihin pääsee kurkistamaan syvemmin, opiskelijakunnan kanssa yhteistyötä tehdessä. Voit valita haluatko tutoroida uusia opiskelijoita tai vaihto-opiskelijoita.


Vertaistutorit ovat mukana pääsykokeissa, orientaatioviikolla, esittelevät koulun tiloja ja kampusta, neuvovat mistä mitäkin löytyy, ryhmäyttävät ja vastaavat kysymyksiin. Tutoreiden tehtävät jatkuvat koko ensimmäisen opiskeluvuoden ajan mm. tutorvarttien muodossa, sekä he ovat usein osana ryhmien viestintäkanavia, joten heitä voi lähestyä myös viestitse.

Exchange-tutorit tai tuttavallisemmin vaihtari-tutorit ovat apuna LABiin saapuville vaihto-opiskelijoille. Vaihtari-tutor pitää yhteyttä vaihto-opiskelijaan jo ennen Suomeen saapumista ja tutor onkin usein ensimmäinen suomalainen kaveri vaihto-opiskelijalle. Vaihtari-tutor on usein vaihto-opiskelijaa vastassa opiskelukaupungissa ja auttaa esimerkiksi avainten noudossa. Tutor auttaa vaihto-opiskelijaa Suomeen kotiutumisessa, opastaa käytännön asioissa, neuvoo, ohjaa ja vastaa kysymyksiin. Vaihtari-tutor osaa ja haluaa puhua englantia (tai muita kieliä) ja on kiinnostunut tutustumaan vaihto-opiskelijoihin.

Päätutor toimii ohjaavassa roolinsa oman alansa tutoreille. Joka alalla on oma päätutor (degree-, exchange, suomalaiset tutkinnot eriteltynä). Päätutorin tehtäviin kuuluu mm. tutoropettajien kontaktoiminen, orientaatioviikkojen aktiviteettien suunnittelu sekä tutoreiden jakaminen aloittaviin ryhmiin. Myös kuukausittaiset päätutor palaverit Opiskelijan Ohjaus-tiimiläisten kanssa ja oman alan tutoreiden opastaaminen kuuluu päätutorin rooliin.Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Commentaires


bottom of page